Kerkstraat 30 | 8471 CH Wolvega | Tel/Fax 0561 613420
Tjibbe Boringa - Wina van Putten van Hemmen

Na de kraamtijd

Als de eerste week van de kraamtijd er op zit en de kraamverzorgster heeft afscheid genomen, krijgen veel jonge ouders het gevoel "in het diepe gegooid te worden". Jullie mogen het dan inderdaad "zelf" doen, maar er blijven altijd een aantal mensen, min of meer, op de achtergrond aanwezig;
Wij komen nog tot en met de 10e dag op bezoek, de wijkverpleegkundige komt voor het eerste bezoek en zal aanspreekpunt blijven voor verzorgings- en voedingsproblemen en de huisarts natuurlijk voor problemen op gezondheidsgebied.
Op de 9e of 10e dag sluiten wij onze bezoekjes af, maar blijven nog verantwoordelijk voor problemen, die met de bevalling of zwangeschap te maken hebben. Hierbij kun je denken aan vragen over bijvoorbeeld de genezing van de wond. Heb je in de eerste maanden vragen waarvan je niet goed weet aan wie je die moet stellen, bel ons dan even. Wij kunnen je dan eventueel naar de juiste persoon verwijzen. Ook vragen wij jou, in een aantal gevallen, om bij ongeveer 6 weken na de bevalling nog eens op "nacontrole" te komen. We checken dan je bloeddruk en Hb en of je verder weer goed hersteld bent. Ook kunnen we dan de zwangerschap en de bevalling nog eens evalueren.

Tijdens het laatste huisbezoek bespreken we ook de anticonceptie. Wat denken jullie te gaan gebruiken en wat zijn onze adviezen daarin. Het is echt handig daar van tevoren samen over te spreken, want je kunt (ondanks borstvoeding) kort na de bevalling al weer vruchtbaar zijn.

Wij zijn ook betrokken bij het CJG. Dit is het "Centrum voor Jeugd en Gezin" van de gemeente. ( Zie links) Dit is een groep van organisaties, waaronder wij dus, waar je terecht kunt met vragen en problemen die met de opvoeding e.d. te maken hebben. Maar ook als er andere problemen in het gezin voorkomen, zoals op financiëel gebied, of problemen op het gebied van verslaving of mishandeling. Schaam je niet voor een hulpvraag. Ook als je in de zwangerschap al iets voorziet, kom er dan alsjeblieft mee. Hoe eerder er hulp wordt gestart hoe beter. Eén van de hulpmiddelen is het "stevig ouderschap".