Kerkstraat 30 | 8471 CH Wolvega | Tel/Fax 0561 613420
Tjibbe Boringa - Wina van Putten van Hemmen

Klachten en betalingsregeling

Betalingsregeling

Wij hebben contracten met alle ziektekostenverzekeraars, dus alle verloskundige zorg declareren wij rechtstreeks bij de verzekeraar en zitten in het basispakket. Wel gaat dit ten koste van je eigen risico.
Wij declareren pas als alles achter de rug is en wij de kraambezoeken hebben afgesloten.
Let op: voor 2018 doet De Friesland moeilijk. Zie hoofdstuk "nieuws".

Klachtenregeling

Mocht het zo zijn, dat er dingen gebeuren of gebeurd zijn, waar jullie niet tevreden over zijn, dan is het het beste om dit te proberen te bespreken, met de betrokken verloskundige. Wij staan hier beslist open voor.
Komen we er niet uit, of is de fout te ernstig, dan kun je terecht bij onze beroepsgroep, de K.N.O.V. of het CBKZ (centraal bureau klachtenmanagement in de zorg): www.klachtverloskunde.nl